Priser

Ladda hem Försäkringskassans referenslista här (PDF-fil)
Våra priser ligger ca 10% över försäkringskassans referensprislista.

Studenter har 25% rabatt på undersökningar och 10% på resterande behandlingar förutom implantat och estetiska behandlingar.

Tandvårdsinformation: https://www.forsakringskassan.se/tandvard

Här kan du hitta information om:

*Allmänt tandvårdsbidrag – ATB

*Särskilt tandvårdsbidrag – STB

*Högkostnadsskydd